Davetli Konuşmacılar
 • Tahir Hanalioğlu (Khaniyev) (TOBB ETÜ)
  Zeki Çocuklar ve Matematik (Kolmogorov ve Gauss Örnekleri)

 • Serkan Ali Düzce (Anadolu Üniversitesi)
  İtere Tutuklu İkilemi Stratejilerine Bir Bakış

 • Başak Karpuz (Dokuz Eylül Üniversitesi)
  İkinci Mertebe Doğrusal Diferensiyel Denklemlerin Salınımı

 • Ali K. Uncu (Research Institute for Symbolic Computing, Johannes Kepler University)
  q-Yükselen Faktöryellerin ve Bazı Alakalı Serilerin Yükseklikleri

Sözlü Sunumlu Konuşmacılar
 • Abdullah Aydın
  Kafes-Normlu Yerel Solid Riesz Uzaylarında Sınırsız $p_{\tau}$-Yakınsama

 • Ali Mohammadi
  Latis Tabanlı İmzalama Algoritmalarının Parametre ve Performans Karşılaştırması

 • Ali Uğur Sazaklıoğlu
  Yarı Lineer Bir Diferensiyel Denklem İçin Ters Problemin Çözümünün Varlığı ve Tekliği

 • Arzum Gülay Erdoğdu
  k-Jacobsthal Lucas Dizisinin Binom Dönüşümlerinin Özellikleri

 • Aynura Poladova
  Bağımlı Bileşkeli (s, S) Tipli Yarı-Markov Modelin Ergodik Dağılımı Üzerine

 • Bağdagül Kartal
  Toplanabilmenin Pozitif Normal Matris Üzerine Uygulamaları

 • Betül Gezer
  Bilineer Diziler ve Eliptik Eğriler

 • Burcu Ecem Yılmaz
  Kuantum Sonrası Kod ve Kafes Tabanlı Bazı Algoritmaların Performans Analizleri

 • Burcu Sünbül Ayhan
  Hemen Hemen Kontra $e^{*}\theta$-sürekli Fonksiyonlar Üzerine

 • Büşra Özden
  Süpersingüler İzogeni Anahtar Kapsülleme Protokolünün İncelenmesi

 • Ceren Ustaoğlu
  Genişletilmiş Tamamlanmamış Mittag-Leffler Fonksiyonları

 • Damla Acar
  Latis Tabanlı Şifreleme Algoritmalarının İncelenmesi

 • Direncan Uçak
  Bernstein Tipi Polinomlar için Doğurucu Fonksiyonlar

 • Düriye Korkmaz Düzgün
  d-Ortogonal Polinomlar için Doğurucu Fonksiyonlar

 • Elif Kızıldere
  $((b+1)m^{2}+1)^{x}+(bm^{2}-1)^{y}=(cm)^{z}$ Üstel Diophant Denklemi

 • Emine Cengizhan
  Stokastik Isı Denklemi ve Itô İntegralleri

 • Emrah Karaman
  Küme Optimizasyonunda Yeni Sıralama Bağıntısı

 • Ernist Tilenbaev
  Genelleştirilmiş Cyclotomic Polinomlar ve Dickson Polinomlarının Çarpanları

 • Esma Yıldız Özkan
  q-Balazs-Szabados-Stancu Operatörlerinin Yaklaşım Özellikleri

 • Esra Erdaloğlu
  Lupaş Operatörlerinin Brenke Tip Polinom İçeren Genellemesi

 • Esra Karaoğlu
  Gecikmeli Bir Yapay Sinir Ağı Modelinin Hopf Çatallanma Analizi

 • Esra Korkmaz
  Ditopolojik Doku Uzaylarının Nokta-Bağımsız bir Genelleştirmesi

 • Fatma Nihal Özkaya
  NTRU Tabanlı Kriptosistemlerin Gelişimi

 • Ferit Gürbüz
  Çarpım Genelleştirilmiş Lokal Morrey Uzayları Üzerine

 • Fikriye Nuray Yılmaz
  Navier Stokes Denkleminin Optimal Kontrol Problemi

 • Filiz Yıldız
  İkili-Topolojik ve Di-Topolojik Ters Sistemlerin Kategorik İlişkileri

 • Gamze Savaş Çelik
  Ardışık Küp Dizilerini İçeren Eliptik Eğriler

 • Gizem Ergelen
  Durrmeyer Tipli Bernstein-Stancu Operatörleri İçin Bir Voronovskaja Tip Teorem

 • Gökçe Eminoğlu
  Altkompakt Uzaylar ve P-Tam Topolojik Uzaylar

 • Gül Uğur Kaymanlı
  Cebirsel ve Holomorfik Eğriler İçin Teklik Sonuçları

 • Gülnur Haçat
  Bir Bulanık H-uzayının Çekmesi Üzerine

 • Gümrah Uysal
  n-Boyutlu Singüler İntegrallerin Bazı Yaklaşım Özellikleri

 • Halis Can Koyuncuoğlu
  Volterra Fark Sistemlerinin Neredeyse Periyodik Çözümleri Üzerine

 • Handan Köse
  Sıfırda Değişmeli Nilpotentlerin Merkezi Olma Özellikleri

 • Hanife Varlı
  Kararlı Homoloji İçin Mayer-Vietoris Dizisi

 • Hatice Bulut
  Hisse Senedi Fiyatlandırması İçin Yeni Bir Matematiksel Model

 • Hatice Ünlü Eroğlu
  Alt Yüzey Torelli Grupları Üzerinde Genelleştirilmiş Chillingworth Sınıfı

 • İlknur Özgüç
  Mobil Aralıklarda q-Bernstein Operatörlerinin Yaklaşım Hızının Tahmini

 • İrem Mesude Geyikçi
  İdeal Operatörlerin Tersi

 • İsa Doğan
  Bir Sonlu Projektif Klingenberg Düzlemin Üzerinde Olma Matrisi

 • İsmail Aslan
  Lineer Olmayan İntegral Operatörleriyle Yaklaşımda Bell-Tipinde Toplanabilme Metodu

 • Medine Demir
  Doğal Konveksiyon Problemleri İçin İkinci Mertebeden Zaman Adımlaması Yöntemleri Ailesinin Sayısal Analizi

 • Mehmet Gümüş
  Lineer Olmayan Bir Fark Denklemin Global Davranışı Üzerine

 • Meryem Sevgi Cömert
  Fuzzy Soft İdeal Topolojik Uzaylarda Küme Ayrışımları

 • Mustafa Karataş
  Balasz Operatörlerinin Bleimann, Butzer ve Hahn Tip Genelleştirmesi

 • Müzeyyen Sangurlu Sezen
  b-Metrik Uzaylarda $(F,\varphi ,\alpha )_{s}$-Büzülmeler İçin Sabit Nokta Teoremleri

 • Nejla Özmen
  Meixner Polinomunun Bilineer ve Bilateral Doğurucu Fonksiyonu

 • Nurbige Turan
  Fitting İdeallerin Tersinirliği Üzerine

 • Nurhayat İspir
  İki Değişkenli Chlodowsky-Szasz-Sheffer Operatörleri ile Yaklaşım Derecesi

 • Nurten Yücel
  Topolojik Gyrogruplar

 • Ömer Faruk Doğan
  Birim Yuvarda Harmonik Bergman-Besov ve Ağırlıklı Bloch Uzaylar Arasındaki Kapsama İlişkileri

 • Orhan Özdemir
  İkinci Mertebeden Yarı-Lineer Neutral Diferansiyel Denklemler İçin Salınım Sonuçları

 • Osman Altıntaş
  Simetrik Noktalara Göre Yıldızıl ve Konveks Fonksiyonların Katsayıları Üzerine

 • Özkan Öcalan
  Fibonacci-Tipli Diziler Yardımıyla $x_{n+1}=x_{n-1}^{p}/{x_{n}^{p}}$ $(p>0)$ Fark Denkleminin Çözümleri

 • Pınar Baydemir
  Bir Av-Avcı Popülasyon Modelinin Çatallanma Analizi

 • Ramazan Ekmekçi
  Dereceli Ditopolojik Doku Uzaylarında Ön Açıklık ve Ön Kapalılık

 • Sabahattin Ilbıra
  Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Eğri Komplekslerindeki Sonlu Katı Kümeler

 • Saban Yılmaz
  1. Mertebeden Cesàro ile Genelleştirilmiş Nörlund Toplanabilirliğin Cauchy Çarpımı

 • Samet Sarıoğlan
  Genelleştirilmiş Spline Modüllerinin Taban ve Serbestlikleri Üzerine

 • Senol Kartal
  Tümör Matematiksel Modelinde Flip Çatallanma Analizi

 • Sevde Kara
  Kod Tabanlı Kuantum Sonrası Algoritmaların Parametrelerinin Karşılaştırılması

 • Seyma Kayan
  Gecikmeli Reaksiyon-Difüzyon Tümör-Bağışıklık Sistemi Etkileşimi Modelinin Hopf Çatallanma Analizi

 • Sezen Bostan
  Homojen Monomial Gruplar

 • Sibel Kurt
  Kuantum Sonrası Latis Tabanlı Anahtar Kapsülleme Algoritmalarının İncelenmesi

 • Sinem Onaran
  Aşırı Dönen Kontakt Ameliyatlar

 • Şükran Uygun
  Genelleştirilmiş (s,t)-Jacobsthal Matris Dizilerinin Binom Dönüşümleri

 • Şule Yüksel Güngör
  Chlodowsky-Szász-Sheffer-Kantorovich Operatörleri ile Yaklaşım

 • Tuğba Akman Yıldız
  Derece İndirgeme Yöntemi İçin Hata Tahminleri

 • Tuğçe Küçükoğlu
  Nilpotent Olmayan Her Altgrubu Altnormal Olan Gruplar

 • Türkan Yeliz Gökçer
  Maksimum-Minimum Operatörlerinin Yaklaşım Özellikleri

 • Tülin Altunöz
  Hipereliptik Lefschetz Liflemelerinin Tekil Lif Sayıları

 • Ülviye Büşra Güven
  Homojen Simetrik Grupların Seviye Korumayan Otomorfizmaları

 • Yakup Avcı
  Gottlieb Polinomlarının q-Analoğu

 • Yıldırım Akbal
  İki Eliptik Eğrinin Mod p İlk Değişmez Faktörlerinin Aralarında Asallığı Üzerine

 • Yousef A. M. Dabboorasad
  Yerel Katı Vektör Örgüsünde $u \tau$-Yakınsaklık

 • Zehra Özdemir
  Manyetik Null Noktalar

 • Zeynep Çakır
  Carleson Eğrileri Üzerinde Tanımlı Modifiye Morrey Uzaylarında Potansiyel Operatörler

Poster Sunumlu Konuşmacılar
 • Ayşe Nur Köksal
  Sonlu Grupların Eleman Mertebelerinin Toplamı

 • Beşire Keskin
  Hill Denkleminin Floquet Cözümleri Üzerine

 • Emre Taş
  Modüler Uzaylarda Kuvvet Serisi Metodu Yardımıyla Korovkin Tipli Teoremler

 • Mücahit Özkaya
  Leibniz Cebirlerinin Yapı Sabitleri

 • Nesibe Manav
  Lupaş-Jain Tabanlı Öz-Operatörlerle Yaklaşım

 • Pınar Şaşmaz
  Örtüsel Esnek Kümeler Üzerine

 • Seda Arar
  Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyon İle İlgili İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

 • Tuğba Yurdakadim
  Düzgün İstatistiksel Yakınsaklık için Alt Diziler Yardımıyla Sonuçlar

 • Tuğçe Alyıldız
  Küme Değerli Dönüşümler İçin Sabit Nokta Sonuçları

TOBB ETÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
06560 Söğütözü - ANKARA